• Description 
   2AC-08-11-2 
   Bearing 
   PCS 
    
   
   
Bearing:2AC-08-11-2

Room 1312 Poly World Trade Center,
No.1000 Xingang Road East, Haizhu District,
Guangzhou Guangdong, China.

Tel: +86 20 890 894 25
Fax: +86 20 890 894 20

Email: info@weltake.com